Samochody z Anglii

global auto imports

Rejestracja samochodu z Anglii

Car registration from England

Rejestracja samochodu z Anglii PL – Cars from the UK – Regulations 2023-04-06 Samochody z Anglii cieszą się niesłabnącą popularnością wśród polskich i europejskich kierowców, choć w ostatnim czasie nastąpiło wiele zmian w przepisach i zasadach importu. Z dniem 01/01/2021 roku Wielka Brytania straciła status członka Unii Europejskiej, dlatego rejestracja samochodu z Wielkiej Brytanii jest […]

Car registration from England

Car registration from England

Car registration from England Cars from the UK – Regulations 2023-04-06 Cars from England are still popular among Polish and European drivers, although there have been a lot of changes in the import regulations and rules recently. As of 01/01/2021, Great Britain lost its membership status of the European Union, and therefore the registration of a […]

Co to jest V5C i jak wygląda?

What is V5C and what does it look like?

Co to jest V5C i jak wygląda? Dokumenty 2023-04-06 V5C, log book, czy po prostu V5 – to trzy różne nazwy odnoszące się do tego samego dokumentu. W Wielkiej Brytanii jest to istotny dokument zarówno dla właściciela, jak i użytkownika pojazdu. Warto zaznajomić się z istotnymi informacjami dotyczącymi V5C, takimi jak zawartość dokumentu oraz jego […]

What is V5C and what does it look like?

What is V5C and what does it look like?

What is V5C and what does it look like? Documents 2023-04-06 V5C, log book or simply V5 – these are three different names for one document. Because it is an extremely important document for the owner and user of the vehicle in Great Britain, it is worth knowing a bit about it. What is V5C, […]

Kategorie ABI – co to jest?

ABI categories - what is it?

Kategorie ABI – co to jest? PL – Cars from the UK – Regulations 2023-04-06 Kategorie ABI to termin, na który potencjalni nabywcy samochodów z Anglii mogli się natknąć przeglądając oferty sprzedaży samochodów używanych. Czym są te kategorie i co oznaczają? Warto się tego dowiedzieć, aby nie popełnić fatalnego błędu przy zakupie samochodu. Czym są […]

ABI categories – what is it?

ABI categories - what is it?

ABI categories – what is it? Cars from the UK – Regulations 2023-04-06 ABI categories is a term that potential buyers of cars from England may have come across while browsing through used car sales offers. What are these categories and what do they mean? It is worth finding out so as not to make a fatal […]

Ubezpieczenie “Anglika” w Polsce

Insurance of an "Englishman" in Poland

Ubezpieczenie “Anglika” w Polsce PL – Buy Cars From…, PL – Documents, PL – Finances 2023-04-06 Choć często powodem sprowadzenia samochodu z Wielkiej Brytanii do Polski jest chęć pozyskania części, nie jest to regułą. Samochody z kierownicą po prawej stronie mogą mieć swoich zagorzałych zwolenników, którzy lubią jeździć nimi także po kontynentalnych drogach, nie bacząc […]

Insurance of an “Englishman” in Poland

Insurance of an "Englishman" in Poland

Insurance of an “Englishman” in Poland Cars from the UK – Regulations, Documents, Finances 2023-04-06 Although often the reason for importing a car from Great Britain to Poland is the desire to obtain parts, this is not a rule. Cars with the steering wheel on the right side may have their avid supporters who like to drive them […]

Co to jest SORN i kiedy jest potrzebny?

What is SORN and when do you need it?

Co to jest SORN i kiedy jest potrzebny? PL – Cars from the UK – Regulations, PL – Documents 2023-04-06 SORN to jedna z tych zasad, która nie ma odpowiednika w polskim prawie. Kupując samochód w Wielkiej Brytanii można natknąć się na taki termin, dlatego wyjaśnimy co on oznacza, kogo dotyczy i kiedy należy zgłosić […]

What is SORN and when do you need it?

What is SORN and when do you need it?

What is SORN and when do you need it? Cars from the UK – Regulations, Documents 2023-04-06 SORN is one of those principles that have no equivalent in Polish law. When buying a car in the UK, you can come across such a term, which is why we will explain what it means, who it […]