Samochody z Anglii

global auto imports

Kupuj samochody z Hiszpanii

buy cars from spain

Kupuj samochody z Hiszpanii Po ciągłym sukcesie i ekspansji naszego importu z Wielkiej Brytanii i Europy, dalej rozszerzyliśmy nasz zasięg na rynek hiszpański. Od 2022 roku oferujemy taką samą profesjonalną obsługę klientom, którzy chcą kupić i importować samochody lub części samochodowe z Hiszpanii, jaką oferujemy klientom kupującym z Wielkiej Brytanii. Nasza firma od wielu lat działa na europejskim rynku motoryzacyjnym, z powodzeniem importując samochody z Hiszpanii. Mamy duże doświadczenie w uzyskiwaniu korzystnych, konkurencyjnych ofert za pośrednictwem najpopularniejszych hiszpańskich platform aukcyjnych i serwisów sprzedażowych dla firm i osób prywatnych. Odciążamy naszych klientów w załatwianiu wszelkich spraw formalnych, organizujemy transport samochodów z Hiszpanii, formalności celne, a także dalszy transport w dowolne miejsce w Europie. Specjalizujemy się w sprowadzaniu pojazdów w każdym stanie technicznym i o różnym przeznaczeniu z całej Hiszpanii: samochodów osobowych, dostawczych, terenowych i zabytkowych. Obsługujemy osoby prywatne zainteresowane zakupem samochodu z Hiszpanii na własny użytek, a także warsztaty samochodowe poszukujące części samochodowych lub samochodów na części. Jeśli szukasz rzetelnego partnera w obsłudze importu samochodów z Hiszpanii – skontaktuj się z nami Szukasz firmy, której możesz zaufać? Jeśli chcesz porozmawiać o współpracy – skontaktuj się z nami! Gwarantujemy Ci najwyższy poziom obsługi i profesjonalne doradztwo. KONTAKT

Kupuj samochody z Niemiec

buy cars from germany

Kupuj samochody z Niemiec Po ciągłym sukcesie i ekspansji naszego importu z Wielkiej Brytanii i Europy, dalej rozszerzyliśmy nasz zasięg na rynek niemiecki. Od 2022 roku oferujemy taką samą profesjonalną obsługę klientom, którzy chcą kupić i sprowadzić samochody lub części samochodowe z Niemiec, jaką oferujemy klientom kupującym z Wielkiej Brytanii. Nasza firma od wielu lat działa na europejskim rynku motoryzacyjnym, z powodzeniem importując samochody z Niemiec. Mamy duże doświadczenie w uzyskiwaniu korzystnych, konkurencyjnych ofert za pośrednictwem najpopularniejszych niemieckich platform aukcyjnych i serwisów sprzedażowych dla firm i osób prywatnych. Odciążamy naszych klientów w załatwianiu wszelkich spraw formalnych, organizujemy transport samochodów z Niemiec, formalności celne, a także dalszy transport w dowolne miejsce w Europie. Specjalizujemy się w sprowadzaniu pojazdów w każdym stanie technicznym i o różnym przeznaczeniu z terenu całych Niemiec: samochodów osobowych, dostawczych, terenowych i zabytkowych. Obsługujemy zarówno osoby prywatne zainteresowane zakupem samochodu z Niemiec na własny użytek, jak i warsztaty samochodowe poszukujące części samochodowych lub samochodów na części. Jeśli szukasz rzetelnego partnera w obsłudze importu samochodów z Niemiec – skontaktuj się z nami Szukasz firmy, której możesz zaufać? Jeśli chcesz porozmawiać o współpracy – skontaktuj się z nami! Gwarantujemy Ci najwyższy poziom obsługi i profesjonalne doradztwo. KONTAKT

Kupuj samochody z Anglii

buy cars from england

Kupuj samochody z Anglii Nasza firma od wielu lat działa na europejskim rynku motoryzacyjnym, z powodzeniem importując samochody z Anglii. Posiadamy duże doświadczenie w pozyskiwaniu korzystnych, konkurencyjnych ofert za pośrednictwem najpopularniejszych brytyjskich platform aukcyjnych i serwisów sprzedażowych dla osób prywatnych. Odciążamy naszych klientów w załatwianiu wszelkich spraw formalnych, organizujemy transport samochodów z Anglii do wszystkich krajów Unii Europejskiej i Europy Wielkanocnej. Specjalizujemy się w sprowadzaniu z Wysp Brytyjskich pojazdów w każdym stanie technicznym i o różnym przeznaczeniu: samochodów osobowych, dostawczych, terenowych i zabytkowych. Obsługujemy osoby prywatne zainteresowane zakupem samochodu z Anglii na własny użytek, a także warsztaty samochodowe poszukujące części samochodowych lub samochodów na części. Jeśli szukają Państwo rzetelnego partnera w obsłudze importu samochodów z Anglii – zapraszamy do kontaktu. Szukasz firmy, której możesz zaufać? Jeśli chcesz porozmawiać o współpracy – skontaktuj się z nami! Gwarantujemy Ci najwyższy poziom obsługi i profesjonalne doradztwo. KONTAKT

Samochody Osobowe z Anglii

Samochody osobowe z Anglii Przywóz samochodów osobowych z Anglii Wśród popularnych typów samochodów, które najczęściej sprowadzamy z Anglii, znajdują się samochody osobowe. Aktywnie wspieramy naszych klientów na każdym etapie zakupu pojazdu, począwszy od wyboru wymarzonego auta, aż po transport w wyznaczone miejsce. Z tego powodu z naszych usług z powodzeniem mogą korzystać również osoby prywatne zainteresowane zakupem samochodu do celów prywatnych. Zapewniamy m.in. kompleksową obsługę formalności, w tym: zawarcie umowy kupna-sprzedaży zgłoszenie w Urzędzie Celnym uzyskanie świadectwa pochodzenia uzyskanie dowodu rejestracyjnego V5 uzyskanie świadectwa przewozowego Jak przebiega import? Dajemy naszym klientom dużą swobodę w wyborze modelu samochodu, którego importem są zainteresowani. Zazwyczaj brokerzy udostępniają kupującym jedynie oferty publikowane na brytyjskich aukcjach: copart.co.uk laaiuk.co.uk synetiq.co.uk raw2k.co.uk Idziemy jednak o krok dalej, pośrednicząc w zakupie również na popularnych platformach sprzedażowych takich jak: eBay Gumtree Auto Trader i inne Co więcej, w naszym zespole znajduje się dedykowany account manager, który nie tylko uczestniczy w aukcjach w imieniu naszych klientów, ale także podejmuje się negocjacji cenowych w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty. Po uzyskaniu satysfakcjonujących warunków finalizujemy zakup w imieniu klienta, załatwiamy wszelkie procedury eksportowe i organizujemy transport. Każdy zakup rozliczany jest na podstawie faktury VAT – dlatego nasi klienci nie muszą płacić podatku VAT . Dlaczego warto? Samochody osobowe sprowadzane z Anglii cieszą się w Polsce dużą popularnością ze względu na bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Niezależnie od tego, czy mówimy o popularnych markach ze średniej półki, samochodach zabytkowych czy modelach luksusowych – auta z Wielkiej Brytanii są tańsze. Nie jest to jednak jedyny argument przemawiający za poszukiwaniem wymarzonego samochodu w Wielkiej Brytanii. Drugą zaletą takiego rozwiązania jest szansa na znalezienie modelu lub koloru, który nie jest dostępny na naszym rodzimym rynku. Jeśli więc lubisz się wyróżniać, import samochodu osobowego z Anglii może być właśnie dla Ciebie. Szukasz firmy, której możesz zaufać? Jeśli chcesz porozmawiać o współpracy – skontaktuj się z nami! Gwarantujemy Ci najwyższy poziom obsługi i profesjonalne doradztwo. KONTAKT

Passenger Cars from England

Passenger cars from England Import of Passenger cars from England Among the popular types of cars that we most often import from England, there are passenger cars. We actively support our customers at every stage of vehicle purchase, from choosing the car of their dreams to transport to the designated place. For this reason, our services can also be successfully used by private individuals interested in buying a car for personal purposes. We provide, among others, comprehensive service of formalities, including: conclusion of a purchase and sale agreement notification at the Customs Office obtaining a certificate of origin obtaining a V5 registration certificate obtaining a transport certificate How is the Import Going? We give our customers a lot of freedom in choosing the car model they are interested in importing. Typically, brokers only provide buyers with bids published in UK auctions: copart.co.uk laaiuk.co.uk synetiq.co.uk raw2k.co.uk However, we go a step further, mediating in the purchase also on popular sales platforms such as: eBay Gumtree Auto Trader and others What’s more, our team includes a dedicated account manager who not only participates in auctions on behalf of our clients, but also undertakes price negotiations to obtain the most advantageous offer. After obtaining satisfactory conditions, we finalize the purchase on behalf of the client, deal with all export procedures and organize transport. Each purchase is settled on the basis of a VAT invoice – that’s why our customers do not have to pay VAT . Why Is It Worth It? Passenger cars imported from England are very popular in Poland due to the very good price-quality ratio. Whether we are talking about popular mid-range brands, vintage cars or luxury models – cars from the UK are cheaper. However, this is not the only argument in favor of looking for your dream car in the UK. The second advantage of such a solution is the chance to find a model or color that is not available on our home market. So if you like to stand out, importing a passenger car from England may be just for you. Looking for a company you can trust? If you want to talk about cooperation – contact us! We guarantee you the highest level of service and professional advice. contact us

Kupuj samochody z USA

buy cars from usa

Skup samochodów z USA Po ciągłym sukcesie i ekspansji naszego importu z Wielkiej Brytanii i Europy, dalej rozszerzyliśmy nasz zasięg na rynek amerykański. Od 2022 roku oferujemy taką samą profesjonalną obsługę klientom, którzy chcą kupić i importować samochody lub części samochodowe z USA, jaką oferujemy klientom kupującym z Wielkiej Brytanii. Nasza firma od wielu lat działa na europejskim rynku motoryzacyjnym, z powodzeniem importując samochody z USA. Mamy duże doświadczenie w uzyskiwaniu korzystnych, konkurencyjnych ofert za pośrednictwem najpopularniejszych amerykańskich platform aukcyjnych i serwisów sprzedażowych dla firm i osób prywatnych. Wyręczamy naszych klientów w załatwianiu wszelkich spraw formalnych, organizujemy transport samochodów z USA do Europy, formalności celne, a także dalszy transport z portu do dowolnego miejsca w Europie. Specjalizujemy się w sprowadzaniu pojazdów w każdym stanie technicznym i o różnym przeznaczeniu z całego USA: samochodów osobowych, dostawczych, terenowych i zabytkowych. Obsługujemy zarówno osoby prywatne zainteresowane zakupem samochodu z Ameryki lub Kanady na własny użytek, jak i warsztaty samochodowe poszukujące części samochodowych lub samochodów na części. Jeśli szukają Państwo rzetelnego partnera w obsłudze importu samochodów z USA lub Kanady – prosimy o kontakt. Szukasz firmy, której możesz zaufać? Jeśli chcesz porozmawiać o współpracy – skontaktuj się z nami! Gwarantujemy Ci najwyższy poziom obsługi i profesjonalne doradztwo. KONTAKT

Buy Cars From USA

buy cars from usa

Buy cars from the USA Following the continual success and expansion of our UK and European imports, we have further expanded our reach into the US market. Since 2022 we have been offering the same professional service to clients who want to buy and import cars or car parts from the US as we offer to those clients buying from the UK. Our company has been operating on the European automotive market for many years, successfully importing cars from the USA. We have extensive experience in obtaining favourable, competitive offers through the most popular US auction platforms and sales websites for businesses and private individuals. We relieve our clients in completing all formal matters, we organise transport of cars from the USA to Europe, customs paperwork , as well as onward transport from the port to any location anywhere in Europe. We specialise in importing vehicles in any technical condition and for various purposes from all across the USA: passenger cars, delivery vans, off-road and vintage cars. We serve private individuals interested in buying a car from America or Canada for their own use, as well as car repair shops looking for car parts or cars for parts. If you are looking for a reliable partner in handling car imports from the US or Canada – please contact us. Looking for a company you can trust? If you want to talk about cooperation – contact us! We guarantee you the highest level of service and professional advice. contact us

Rejestracja samochodu z Anglii

Car registration from England

Rejestracja samochodu z Anglii PL – Cars from the UK – Regulations 2023-04-06 Samochody z Anglii cieszą się niesłabnącą popularnością wśród polskich i europejskich kierowców, choć w ostatnim czasie nastąpiło wiele zmian w przepisach i zasadach importu. Z dniem 01/01/2021 roku Wielka Brytania straciła status członka Unii Europejskiej, dlatego rejestracja samochodu z Wielkiej Brytanii jest taka sama jak w przypadku zakupu auta z innych krajów spoza UE. Jak więc zarejestrować “anglika” w Polsce? Wyjaśniamy poniżej! W tym artykule Treść: Czy mogę zarejestrować samochód z Anglii w Polsce? Jak zarejestrować samochód z Anglii w Polsce? Rejestracja pojazdu z Wielkiej Brytanii – formalności. Rejestracja samochodu z Anglii – dokumenty. Czy mogę zarejestrować w Polsce samochód z Anglii? Rejestracja samochodu z Wielkiej Brytanii jest możliwa i zazwyczaj nie wiąże się z większymi problemami. Nabywca musi liczyć się z koniecznością dokonania kilku przeróbek technicznych w celu dostosowania pojazdu do warunków jazdy po prawej stronie drogi. Co ważne, od sierpnia 2015 roku kupujący nie mają obowiązku przekładania kierownicy i pedałów z prawej na lewą stronę . Można dokonać takich zmian i samochód również zostanie zarejestrowany, ale decyzja należy wyłącznie do kupującego. Jak zarejestrować samochód z Anglii w Polsce? Zanim pojazd sprowadzony z Wielkiej Brytanii zostanie dopuszczony do rejestracji w Polsce, musi zostać dostosowany do warunków jazdy na polskich drogach: zmiana ustawienia reflektorów – modyfikacja kierunku oświetlenia jezdni z naciskiem na prawą stronę, aby nie oślepiać innych użytkowników drogi, tylne światło przeciwmgłowe – należy przestawić z prawej strony na lewą, prędkościomierz – ze względu na stosowanie innego systemu pomiarowego w Wielkiej Brytanii, tamtejsze prędkościomierze wskazują wartości wyrażone w milach, a nie w kilometrach. Przed zarejestrowaniem samochodu w Polsce należy wymienić to urządzenie. lusterka – szkło w lusterkach powinno zostać wymienione, aby pole widzenia kierowcy było odpowiednio szerokie.   Ponadto sprowadzony samochód z kierownicą po prawej stronie powinien: być zarejestrowany w Anglii po raz pierwszy przed 31.12.2020 r, pochodzić z innego kraju Unii Europejskiej, posiadać kategorię homologacji M1 lub homologację WE, być przeznaczony do przewozu osób, posiadać co najmniej 4 koła, posiadać maksymalnie 9 miejsc siedzących, w tym kierowcę być przystosowany do jazdy z prędkością co najmniej 40 km/h. Rejestracja samochodu z Wielkiej Brytanii – formalności Proces rejestracji sprowadzonego samochodu jest bardzo podobny do każdej innej rejestracji w Polsce. W ciągu maksymalnie 30 dni od daty sprowadzenia samochodu należy udać się do odpowiedniego urzędu, którym może być starostwo powiatowe, urząd miasta (dla miast na prawach powiatu) lub urząd dzielnicy, jeśli rejestracja ma się odbyć w Warszawie. W pierwszym etapie nabywca uzyska rejestrację terminową na 30 dni, po czym nastąpi właściwa rejestracja. W ciągu tych 30 dni urząd zapozna się z informacjami o pojeździe i złożoną dokumentacją. Rejestracja samochodu z Anglii – dokumenty Nabywca jest zobowiązany do przedstawienia właściwemu organowi kompletu dokumentów: wniosek o rejestrację samochodu – do pobrania ze strony internetowej urzędu lub na miejscu w urzędzie, dowód rejestracyjny V5C, potwierdzenie zapłaty podatku akcyzowego, potwierdzenie własności pojazdu – np. umowa kupna-sprzedaży, faktura, aktualne badanie techniczne, aktualna polisa ubezpieczeniowa OC, istniejące tablice rejestracyjne, dowód tożsamości właściciela lub właścicieli (wszyscy współwłaściciele zobowiązani są do stawienia się w urzędzie), dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej.   Warto pamiętać, że wszystkie dokumenty wystawione w języku angielskim muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Szukasz firmy, której możesz zaufać? Jeśli chcesz porozmawiać o współpracy – skontaktuj się z nami! Gwarantujemy Ci najwyższy poziom obsługi i profesjonalne doradztwo. KONTAKT

Car registration from England

Car registration from England

Car registration from England Cars from the UK – Regulations 2023-04-06 Cars from England are still popular among Polish and European drivers, although there have been a lot of changes in the import regulations and rules recently. As of 01/01/2021, Great Britain lost its membership status of the European Union, and therefore the registration of a car from Great Britain is the same as in the case of buying a car from other countries outside the EU. So how to register an “Englishman” in Poland? We explain below! In this article Contents: Can I register a car from England in Poland? How to register a car from England in Poland? Vehicle registration from Great Britain – formalities. Car registration from England – documents. Can I register a car from England in Poland? Registering a car from Great Britain is possible and usually does not involve any major problems. The buyer must take into account the need for several technical modifications to adapt the vehicle to the conditions of driving on the right side of the road. Importantly,  since August 2015, buyers are not required to move the steering wheel and pedals from right to left . You can make such changes and the car will also be registered, but the decision is entirely up to the buyer. How to register a car from England in Poland? Before a vehicle imported from Great Britain is allowed to be registered in Poland, it must be adapted to driving conditions on Polish roads: changing the headlight setting  – modifying the direction of lighting the roadway with an emphasis on the right side so as not to dazzle other road users, rear fog light  – must be moved from right to left, speedometer  – due to the use of a different measurement system in Great Britain, speedometers there indicate values ​​expressed in miles, not kilometers. Before the car is registered in Poland, the device must be replaced. mirrors – the glass in the mirrors should be replaced so that the driver’s field of vision is wide enough.   In addition, an imported right-hand drive car should: be registered in England for the first time  before 31/12/2020, come from another European Union country, have M1 approval category or EC approval, be intended for the transport of persons, have at least 4 wheels, have a maximum of 9 seats, including the driver, be suitable for driving at a speed of at least 40 km/h. Car registration from Great Britain – formalities The process of registering an imported car is very similar to any other registration in Poland. Within  a maximum of 30 days from the date of importing the car,  you should go to the appropriate office, which may be the poviat office, the city office (for cities with poviat rights) or the district office, if the registration is to take place in Warsaw. In the first stage, the buyer will obtain a term registration for 30 days, after which the proper registration will take place. Within these 30 days, the authority will review the information about the vehicle and the documentation submitted. Car registration from England – documents The buyer is obliged to present a set of documents to the competent authority: application for car registration – to be downloaded from the website of the office or on site at the office, V5C registration document, confirmation of excise duty payment, confirmation of vehicle ownership – e.g. purchase and sale agreement, invoice, current technical examination, current liability insurance policy, existing license plates, proof of identity of the owner or owners (all co-owners are required to appear at the office), proof of payment of the registration fee.   It is worth remembering that all documents issued in English must be translated by a sworn translator. Looking for a company you can trust? If you want to talk about cooperation – contact us! We guarantee you the highest level of service and professional advice. contact us

What is V5C and what does it look like?

What is V5C and what does it look like?

What is V5C and what does it look like? Documents 2023-04-06 V5C, log book or simply V5 – these are three different names for one document. Because it is an extremely important document for the owner and user of the vehicle in Great Britain, it is worth knowing a bit about it. What is V5C, what information it contains and what it looks like – we answer these questions later in the article. What is V5C? What information does V5C contain? What does the V5C look like?   You may also be interested in: What is SORN and when do you need it? ABI categories – what is it? Car registration from England What is V5C? In Poland, this document used to be called a British registration document and there is a lot of truth in this statement. Indeed, it is the right source of information about British car registration data and its users. And here it is important to pay special attention that in V5C there is data of users, not owners car. The person using the vehicle can, of course, also be its owner, but this is not a rule and you need to remember about it. A good example of a situation where the owner and the user are not one and the same person is a car purchased through an instalment loan. The buyer can drive the purchased car, and his details are visible in the registration document. In the light of the law, however, he is not the owner of this vehicle – and thus, he cannot sell it either. Proof of ownership of a vehicle in the UK can be, for example, a bill, invoice, receipt, purchase and sale agreement, or even a simple receipt of payment for the vehicle being sold. What information does the log book contain? The log book contains all important information about the vehicle. So here you can find comprehensive technical data: make and model of the vehicle, engine capacity, chassis number, VIN, exhaust emissions.   In addition, there are details of the first registration, vehicle history (for example, registered damages), information about current and previous users.  What does an English registration document look like? The English registration document is significantly different from our native document. These are two sheets of paper, folded in A4 format. The cover is currently red with two blue stripes. Already on the cover of this document you can find information that it does not confirm the ownership of the vehicle (This document is not proof of ownership). Although the log book does not constitute proof of ownership of the vehicle, you should make sure when buying that the owner has this document. In any case, when it turns out that the registration certificate is missing or its appearance is questionable (it is copied or does not have a watermark), you should consider buying a car with great vigilance. Looking for a company you can trust? If you want to talk about cooperation – contact us! We guarantee you the highest level of service and professional advice. contact us